Духовни книги за учење и стекнување етичко-морални вредности

Испорака

Ние се обврзуваме да ги испорачаме нарачаните производи не подоцна од 3 до 5
денови по добивањето на нарачката, не вклучувајќи ги неработните денови на викенд
и празници. Ние не сме одговорни за одложување на испораката доколку тоа се должи
на околности од страна на компанијата за испорака. До отстапки или пролонгирање на
испораката може да дојде доколку примачот не е на адресата која е внесена во
нарачката, лоши временски услови, и сите останати непредвидливи ситуации кои
можат да влијаат на транспортот на пратката.
Во случај плаќањето да се врши на фактура/уплатница, рокот за испорака започнува да
тече од денот на уплата на нашата жиро сметка.

Трошоци за испорака:

Трошоците за испорака во рамки на Македонија се пресметуваат според вкупната

тежина на нарачката, според ценовникот на испорачувачот.

Пратката ќе ви биде доставена на адресата која сте ја навеле.

Цена до 1 кг – 150 ден.

Плаќање при прием

Нарачките ги примате на адресата која сте ја навеле и трошоците за нарачката ги
плаќате на курирот. Во случај на плаќање при прием, има дополнителен трошок за
провизија на доставувачот.

Лично подигнување на нарачката

Информирајте се на тел.: 071 217 477