Духовни книги за учење и стекнување етичко-морални вредности

Враќање

Вашето задоволство е најважно за нас. Затоа, вие можете да ги вратите купените производи од
нас во рок од 14 дена од приемот на пратката и ние ќе извршиме поврат на вашите пари, под
услов производите да не биле користени. Единствената сума која ќе треба да ја подмирите е
поштарината за праќање и враќање на пратката. Примената стока мора да се врати
неоштетена и во непроменета форма, освен ако стоката не е уништена, изгубена или нивната
количина е намалена без вина на купувачот. Платената цена ќе ја вратиме во рок од 30 дена
од приемот на известувањето за повлекување на нарачката. Ве молиме, исто така, испратете
ни ги деталите за вашата банка за да можеме да ја вратиме цената за набавка на вратените
производи доколку сакате да добиете пари во вашата банка.
Немате право да ја повлечете нарачката на аудио или видео записи, доколку заштитниот печат
или пластичниот омот на ЦД/ДВД-то се скинати.
Од договорот можат да се повлечат само физички лица, но не и правни лица и трговци
поединци.
Вашите забелешки, поплаки, барања и изјави