Духовни книги за учење и стекнување етичко-морални вредности

Критика на времето

Скоро до крајот на 20 век, во човечката цивилизација доминираше непрекинато верување во напредок - во неограничен раст во сите области од животот, што ќе ги направи работите подобри за нас луѓето. Но, сè повеќе луѓе, критични кон времето, почнуваат да поставуваат прашања: Кога ќе биде подобро? Затоа што проблемите се зголемуваат: климатска катастрофа, масовно одгледување на животни, труење на почвата и воздухот, војни и конфликти каде и да се погледне.

Ниту религиите не го знаат одговорот, напротив: наводните „христијански“ цркви особено одиграле голема улога во предизвикувањето на овие проблеми со тоа што се оддалечиле од учењето за мир и блискост со природата на Исус од Назарет. Така, современата критика е секогаш поврзана со црковната критика.

Книги за критика на времето

Прикажан е еден резултат

Актуелна критика на времето

Книгите со критика на времето на Габриеле Издателство Реч даваат одговори на многу актуелни прашања:

  • Зошто светот денес се соочува со речиси непремостлив бран проблеми?
  • Како црквите ја поттикнаа или дури ја предизвикаа катастрофалната светска ситуација?
  • Зошто опомените и предупредувањата на Божјиот Дух биле и се фрлаат на ветрот низ сите милениуми?

За критика на времето

Додека Исус од Назарет и сите Божји пророци ги учеа луѓето за почитување на целиот живот, на учењето за мир и праведност, Бааловите свештеници во своите наметки, кои постојано ги менуваат, го газат ова учење и го насочуваат човештвото кон апокалипса, која денес е наречена климатска катастрофа.