Духовни книги за учење и стекнување етичко-морални вредности

Природа и животни

Царствата на природата, животните, растенијата, минералите, целата Земја живее во Сè-комуникација, како единство со нивниот Творец, Бог. Секое животно, и најмалото суштество во природата, го носат тивко знаењето за животот, Бог е, Бог е во сè и во сите, и се едно со космичкиот живот. Дали ние луѓето сакаме повторно да научиме како да развиеме свесност за нашите помали браќа и сестри за да препознаеме дека тие чувствуваат и осеќаваат како нас? Дали сакаме да научиме да воспоставуваме комуникација со нив за подобро да ги разбереме и така преку нив да му се доближиме на Бог, Вечниот? Во книгите дадени од Габриеле наоѓаме бројни насоки и вежби, заедно со една перспектива за живот во новата ера, живот во единство меѓу човекот, природата и животните.

Се прикажуваат сите 2 резултати