Духовни книги за учење и стекнување етичко-морални вредности

Свесен живот и самошколување

Свесно ​​живеење значи да се сфати смислата на животот и да се набљудуваш себеси. Тоа значи да се преиспитуваат своите чувства, мисли, зборови и постапки. Ова е самошколување и водство кон самообразование.

Во животот често се соочуваме со прашања, како што се: Што е правилно размислување? Каде можам да најдам поддршка и сигурност? Како можам да преземам контрола над мојот живот? Овде ќе најдете многу практична помош за секојдневниот живот:

Книги на тема Свесен живот и самошколување

Прикажувам 1–9 од 24 резултати

Советник: Свесен живот и самошколување

Како што човекот живее, така ја обликува својата иднина - и не само својата, туку и онаа на општеството, природата и животните. Потребна е свесност за целото создавање!

Смислата на животот

Дали би сакале да дознаете која е вистинската смисла на животот и кои се задачите што им се даваат на луѓето во земскиот живот? Вреди да се истражува. Без да го сфати ова значење, човечкото суштество трча, така да се каже, во празно. Досадата и незадоволството го тераат на погрешен пат. Тој бега во разонода и расеаност, и се трга настрана од својата судбина, наместо во времето додека е на Земјата, да работи со себеси за да се врати во Вечната духовна татковина од каде што е дојден.

Нашата понуда на книги за животна помош и совети опфаќа најразлични теми, кои на заинтересираните што одат на овој пат се водичи и патокази и кои се поддршка и мотивација дадени од рогот на божествената Мудрост.

Водич во вистинскиот живот

Во книгите на тема „Внатрешен пат“ ќе најдете упатства како да го обликувате својот живот на цврста етичко-морална основа, која извира од Беседата на гората на Исус од Назарет и која го става златното правило во центарот на секојдневниот живот. Тие не се теоретски трактати за интелектот. Тие се вредни практични совети за секојдневниот живот за да се препознаат премногу човечките навики во чувствата, мислите, зборовите и делата. Тогаш нечие недолично однесување може да се трансформира во законита, етички одговорна акција. Сите книги напишани од Габриеле содржат драгоцена помош за проширување на свеста, за самосознание и за толку важниот пат на чистење, т.е. растворање на товарите и сенките на душата со силата на Христос Божји - на Внатрешниот пат во земското училиште.

Помош од Божјото Царство за секоја животна ситуација

Исто како што малата птица е среќна да земе едно зрно, така избраните текстови со љубов можат да бидат духовна храна за луѓето што се стремат кон нагорна линија. Кратките поддржувачи на свеста од вечниот дом - Вечното Царство Божјо - даваат мотив радосно и со енергија да го продолжиме патот кон свесен живот во самошколувањето. Афоризмите на Габриеле се ковчег со богатство, полн со изненадувања. Содржат мисли за сигурност, заштитеност, надеж, благодарност и доверба. Тие се прирачници од Бога и мисли за љубов за сите животни и емотивни ситуации, бидејќи тие се извлечени од изворот на божествената Мудрост.

Длабоката позадина на животот на Земјата

Човекот е Микрокосмос во Макрокосмосот, тоа ќе го научите во книгите за „Човекот и космосот“. Сè што го опкружува него е како есенција во неговото Внатрешно. Тој е дел од космичкото Сè-единство, бидејќи сè е содржано во сè. Свесноста за тоа е една од задачите на човекот на неговиот земски животен пат. Секој минерал, секое растение, секое животно - колку и да е безначајно во човечката перцепција - сè е проникнато од здивот Божји, и затоа сè што човекот прави на најмалото создание, исто така си го прави самиот на себе. Божјото космичко сметководство регистрира, мери и премерува - и му го доделува назад на човекот и на неговата душа она што произлегло од него.

Вистинска комуникација

Патот до свесниот живот е патот до Сè-комуникацијата. Габриеле поучуваше за ова на семинарот насловен „Научете да живеете со природата и животните, тогаш ќе научите подобро да се разбирате себеси и вашиот ближен“. Учиме дека патот до Сè-комуникацијата со целиот живот може да биде успешен само ако ја преземеме одговорноста за нашиот живот на Земјата. На пример, обидувајќи се од ден на ден да ги сфатиме „нашите разговори со самите себе, нашите монолози“ кои се насочени против најблиските. Човекот кој секојдневно го преиспитува она што го преокупира, кој потоа го менува правецот, работи на причините и почнува да ги следи Божествените закони, стекнува „се поголема далекусежност и увид во работите на животот и длабока перцепција на она што гледаме околу нас“, вели Габриеле.